Smeštajni kapaciteti

Smeštajni kapaciteti

Smeštajne kapacitete u Banji Vrdnik u najvećem procentu sačinjava privatni smeštaj. Njega sačinjavaju mnogobrojni apartmani i sobe u okviru privatnih vila. Na ovom sajtu možete pogledati najveći broj ponuda za smeštaj u Vrdniku.

Apartmani u banji

– jedna od najpovoljnijih ponuda apartmana u banji

Sobe u banji

– jedna od najpovoljnijih ponuda soba u banji