Vrdnička kula

Vrdnička kula

Vrdničku kulu su nekada davno sagradili Rimljani, kako bi vrdnicka kulabila osmatračko mesto za odbranu Sirmijuma iz kojeg je tada vladao rimski car Marko Aurelije Prob (232-282). Kula se nalazi pored Vrdnika, tačnije poredu puta za Novi Sad, na udaljenosti od nekolio koliometara od centra Vrdnika. Kula je veoma lepo sačuvana, ali kao i za mnoge druge stvari u Srbiji, vlasti nemaju sluha da urede prostor oko nje, kako bi od kule napravili pravi istorijski spomenik i turističku atrakciju.